Företaget

Eriksson Elektro AB startades 2016 i Rättvik av Jonny Eriksson som är behörig elinstallatör.

Vi är ett elinstallationsföretag som arbetar först och främst i Siljansregionen med alla typer av elinstallationer.

Vi innehar allmän behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket.

Eriksson Elektro AB är medlem av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) som är elbranschens branschföreträdare och arbetsgivarorganisation.