Tjänster

Installation & service

Vi utför elinstallationer vid renovering, tillbyggnad, nybyggnad samt elreparationer mm.
Vi förstår vikten av snabb hjälp när er elanläggning inte fungerar som den skall. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.

Larm & säkerhet

Vi utför Brandlarm, inbrottslarm och passagesystem

Data & tele

Vi utför nyinstallation och ombyggnation i datanät.

Smarta hemlösningar

Alla idéer går att förverkliga!

Ett exempel är en hemma/borta knapp som stänger av all el som inte är nödvändig när ni inte är i bostaden.

Elbesiktning

Vi kontrollerar din elanläggning med hjälp av EIO ELtest

Är er anläggning mer än 40 år gammal är det hög tid för en elbesiktning. Äldre anläggningar är utförda för dåtidens krav och användning och motsvarar inte dagens behov. Genom en besiktning med eventuella åtgärder minskar du risken för brand och personskador. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för elinstallationens skick och dess underhåll.

Säkrare att bo i, lättare att sälja

När eltestet är utfört och eventuella fel åtgärdade får du klara papper på hemmets goda elstandard och en
 skylt som placeras på elcentralen. Kvalitetsbeviset är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas.

Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.